Välkommen till STS Alumnförening

STS Alumnförening är en förening och ett nätverk för tidigare studenter på Civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle vid Uppsala Universitet.

Föreningen anordnar bland annat events, föreläsningar och after work för alumner från programmet. Samt fungerar som kontakt och bollplank till STS-programmet och STS-sektionen angående alumn- och arbetsmarknadsfrågor.

På hemsidan finns information om nuvarande och tidigare styrelser för föreningen, stadgar, dokument och statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad. För kommunikation med alumnerna och information om events etc. används föreningens sidor på LinkedIn och Facebook. LinkedIn-gruppen används även som medlemsregister.

Senaste statistiken över STS-alumnernas arbetsmarknad (2020)
Ny statistik för 2021 kommer i mitten av mars!I år sammanställdes statistiken bl.a. genom enkät, vilket möjliggjorde fritextsvar på styrelsens frågor, bl.a. en fråga där alumner ombads ge sina bästa tips till nuvarande studenter på STS-programmet:
Har du några frågor om statistiken så är du välkommen att höra av dig till styrelsen(at)stsalumn.se.

Kalendarium för STS Alumnförening

 

© 2015-2020 STS|Alumn. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top