Statistik

Statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad för 2022STS:arnas arbetsgivare 
(hämtad från enkät med 110 respondenter, feb-mars 2022)
Statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad för 2021Statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad för 2020Statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad för 2018

Andelen konsulter faller för tredje året i rad. Sweco behåller ledarpositionen i arbetsgivartoppen. H&M och Trafikverket gör båda entré på topplistan. Antalet STS:are på Netlight ökar kraftigt sedan föregående år, medan Svenska Kraftnät faller ur topplistan. Bland de branscher inom vilka antalet STS:are ökar allra mest, finner vi Bank & Finans, samt Media. Roller inom företagsledning (d.v.s. CEO/VD, CFO, CDO, COO etc. med olika benämningar) ökar från tidigare års sammanställningar.


Hur har vi sammanställt roller/titlar?
Topplistan över roller är baserad på uppskattningar, överslag och sammanslagningar av olika typer av titlar. T.ex:
- Konsult består av ett flertal olika typer av konsultroller, främst IT-konsulter
- Systemutvecklare består av flera olika typer av utvecklarroller
- Chef består av olika typer av chefsroller, gruppchef, enhetschef, konsultchef etc.
- Analytiker och utredare består av en sammanslagning av flera olika typer av titlar
- BI & Analytics består av flera olika roller, som t.ex. BI-konsult, BI-utvecklare, data scientist m.fl .
- Affärsutvecklare består främst av de med titeln affärsutvecklare men även vissa roller kopplade till försäljning och marknadsföring

- Företagsledare består av de som betitlar sig som någon typ av C suite executive. Till exempel VD/CEO, CDO, COO, CFO, mfl. Oavsett storlek på bolag, även de på små bolag och egenföretagare räknas in

Liksom tidigare år, baseras denna sammanställning på profiluppgifter från medlemmarna i LinkedIn-gruppen STS Alumn Uppsala universitet. Data från mars månad 2019. Statistiken ovan kan inte sägas ge en komplett bild, då det visar sig att en del gruppmedlemmar inte uppdaterar sin LinkedIn-profil regelbundet, vid exempelvis byte av roll eller arbetsgivare.


Statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad för 2017


Andelen konsulter faller för andra året i rad. IT är fortsatt den största branschen. SWECO går upp i ensam ledning som största arbetsgivare, medan IBM faller för andra året i rad. Accigo fortsätter sin jakt mot toppen och är för första året på en pallplats. Spotify gör debut på topp 10 och utgör tillsammans med Vattenfall, Scania och Svenska Kraftnät de företag som inte är konsultbolag på topp 10.

Konsult är fortsatt den vanligaste rollen, tätt följt av projektledare och managementkonsult. Företagsledare (CEO/VD, CFO, COO etc. av olika slag, främst på mindre bolag) är för första gången en av de 10 vanligaste rollerna. Andelen i chefsroll ökar och ungefär en tredjedel byter jobb om året.Statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad 2015

STS Alumners arbetsmarknadsstatisk för 2015
IT är fortsatt den största branschen, trots en minskning från tidigare år. Accenture och SWECO puttar ned IBM från toppen som största arbetsgivare. Nytt för i år är en sammanställning av andel STS-are som sitter i chefspositioner och som gått traineeprogram.

Har du några frågor om statistiken så är du välkommen att höra av dig till styrelsen(at)stsalumn.se.


Statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad för 2014

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3PZJR2IyJ5e03PRu5bXaiUhh1JJwuAnayo1913n-Bg1rUquZjFjBTfgEya0QPwk3Sd5DHJur9Ry_M2XB9sk5qNw7pJCz-oMS1w-78YwZ0Fmg99P3s3p8J2geAg0apjpyskqKN7o2pI80/s1600/STS+Statistik+%25281%2529.jpg
IT fortsätter locka, energibranschen ökar, många byter jobb och IBM ligger i topp.

Sedan statistiken sammanställdes så har säkerligen flera områden ändrats. De ändringarna får hänga med till nästa omgång av statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad. Har du några frågor om statistiken så är du välkommen att höra av dig till styrelsen(at)stsalumn.se.


Statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad för 2012
Här kommer den senaste årliga statistiken som, baserad på medlemmarna i föreningens LinkedIn-grupp.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHREu2rFejgSZSEKGmJcmFGE-hns5HzBPObfhBvRJd-VOl58Kc54riCr4blocYonVqCSroINLIoUlWCTtvnQETZbqe9qWcaMlXYltCayGu_7RoIzTZ_fO3tgf71u6VaSSSmMQODG06DGIx/s1600/Statistik+fr%C3%A5n+STS+Alumnf%C3%B6renings+LinkedIn-grupp+-+December+2012+(268+medlemmar).png
En ögonblicksbild från STS Alumnförenings LinkedIn-grupp, inhämtad tors 27 dec 2012.

Under genomgången av ovanstående data har ett antal observationer gjorts. Styrelsen har några hypoteser om vilka de underliggande orsakerna är.

LinkedIn-gruppens tillväxt minskade avsevärt detta år, från 126% 2011 till 33% 2012. Vad beror det på?
Under 2011 anslöt många alumner till LinkedIn-gruppen. Över tid kommer förhoppningsvis alla befintliga alumner redan tillhöra gruppen och då blir den årliga ökningen lika stor som antalet personer som börjar STS-programmet, dvs ca 60 st. 2012 fick föreningen 68 st nya medlemmar.

Andelen studenter och exjobbare i gruppen har ökat från 12% till 17%. Vad beror det på?
Vi hoppas att alumnföreningens ökade kännedom är tack vare vår marknadsföring mot studenterna, där STS-sektionens styrelse varit till stor hjälp. Ett av alumnföreningens mål är att det ska vara självklart för alla STS-studenter att bli medlem.

Varför är det så stor andel av alumnerna som finns i kategorin övrigt/okänd både angående bransch- och funktionstillhörighet?
Det beror främst på att många konsulter varken anger bransch eller funktion. För statistikens skull vore det kul om så många som möjligt angav detta.

De 12% som bytt jobb, vad har de bytt till för jobb?
En intressant fråga som det tyvärr inte går att ge ett enkelt svar på. I alla fall inte baserat på den data vi samlar in från LinkedIn-gruppen.

Tycker du att våra hypoteser är rätt eller fel? Leder statistiken till fler frågeställninger? Kontakta styrelsen(at)stsalumn.se


Statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad för 2011
Så var det dags för den årliga statistiken, baserat på alla medlemmar i STS Alumnförenings LinkedIn-grupp.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVOQsAAAE9nyghUhgDdQQgCwMcJW_Ha0pBy1rznXnmkDPdy6UczdquVTxKCpWsEDi9fHplFkqh87176CtBYy0Y5NABxS5fRGvnWTgivsmoTN7w-55IhTQ5gNQKMMePCzqgvZGmko3M1g2B/s1600/Statistik+fr%25C3%25A5n+STS+Alumn+LinkedIn-grupp+-+December+2011+%2528201+medlemmar%2529.png
En ögonblicksbild från STS Alumnförenings LinkedIn-grupp, hämtad tors 29 dec 2011

Vilka uppenbara slutsatser kan vi dra?
  • Fantastisk fin tillväxt - tack alla ni som hjälpt till genom att bjuda in till LinkedIn-gruppen!
  • Andelen alumner har blivit något större.
  • Större andel uppsalabor och mindre andel stockholmsbor, jämfört 2010.
  • Konsult är fortfarande den vanligaste anställningsformen.
  • Energibranschen är vanligast, efter att konsultbranschen blivit uppdelad.
  • Den vanligaste funktionen att jobba inom är IT, men det är också vanligt att vara konsult utan att vara specialiserad mot någon speciell funktion.
En generell insikt är att värdet av denna statistik ökar ju fler STS-alumner som blir medlemmar av LinkedIn-gruppen. Hjälp till genom att tipsa dina STS-vänner - alumner som studenter - att bli medlem!

Kalendarium för STS Alumnförening

 

© 2015-2020 STS|Alumn. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top