Statistik över STS Alumnförenings LinkedIn-grupp, december 2012

Här kommer den senaste årliga statistiken som vi baserar på medlemmarna i föreningens LinkedIn-grupp.
En ögonblicksbild från STS Alumnförenings LinkedIn-grupp, hämtad tors 27 dec 2012.

Under genomgången av ovanstående data har ett antal observationer gjorts. Styrelsen har några hypoteser om vilka de underliggande orsakerna är.

LinkedIn-gruppens tillväxt minskade avsevärt detta år, från 126% 2011 till 33% 2012. Vad beror det på?
Under 2011 anslöt många alumner till LinkedIn-gruppen. Över tid kommer förhoppningsvis alla befintliga alumner redan tillhöra gruppen och då blir den årliga ökningen lika stor som antalet personer som börjar STS-programmet, dvs ca 60 st. 2012 fick föreningen 68 st nya medlemmar.

Andelen studenter och exjobbare i gruppen har ökat från 12% till 17%. Vad beror det på?
Vi hoppas att alumnföreningens ökade kännedom är tack vare vår marknadsföring mot studenterna, där STS-sektionens styrelse varit till stor hjälp. Ett av alumnföreningens mål är att det ska vara självklart för alla STS-studenter att bli medlem.

Varför är det så stor andel av alumnerna som finns i kategorin övrigt/okänd både angående bransch- och funktionstillhörighet?
Det beror främst på att många konsulter varken anger bransch eller funktion. För statistikens skull vore det kul om så många som möjligt angav detta.

De 12% som bytt jobb, vad har de bytt till för jobb?
En intressant fråga som det tyvärr inte går att ge ett enkelt svar på. I alla fall inte baserat på den data vi samlar in från LinkedIn-gruppen.

Tycker du att våra hypoteser är rätt eller fel? Leder statistiken till fler frågeställninger? Kommentera nedan!

Kalendarium för STS Alumnförening

 

© 2015-2020 STS|Alumn. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top