Statistik över STS Alumnförenings LinkedIn-grupp, december 2011

Så var det dags för den årliga statistiken, baserat på alla medlemmar i STS Alumnförenings LinkedIn-grupp.
En ögonblicksbild från STS Alumnförenings LinkedIn-grupp, hämtad tors 29 dec 2011.
Vilka uppenbara slutsatser kan vi dra?
  • Fantastisk fin tillväxt - tack alla ni som hjälpt till genom att bjuda in till LinkedIn-gruppen!
  • Andelen alumner har blivit något större.
  • Större andel uppsalabor och mindre andel stockholmsbor, jämfört 2010.
  • Konsult är fortfarande den vanligaste anställningsformen.
  • Energibranschen är vanligast, efter att konsultbranschen blivit uppdelad.
  • Den vanligaste funktionen att jobba inom är IT, men det är också vanligt att vara konsult utan att vara specialiserad mot någon speciell funktion.
En generell insikt är att värdet av denna statistik ökar ju fler STS-alumner som blir medlemmar av LinkedIn-gruppen. Hjälp till genom att tipsa dina STS-vänner - alumner som studenter - att bli medlem!

Kalendarium för STS Alumnförening

 

© 2015-2020 STS|Alumn. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top