Välkommen till STS Alumnförening

STS Alumnförening är en förening och ett nätverk för tidigare studenter på Civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle vid Uppsala Universitet.

Föreningen anordnar bland annat events, föreläsningar och after work för alumner från programmet. Samt fungerar som kontakt och bollplank till STS-programmet och STS-sektionen angående alumn- och arbetsmarknadsfrågor.

På hemsidan finns information om nuvarande och tidigare styrelser för föreningen, stadgar, dokument och statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad. För kommunikation med alumnerna och information om events etc. används föreningens sidor på LinkedIn och Facebook. LinkedIn-gruppen används även som medlemsregister.

Senaste statistiken över STS-alumnernas arbetsmarknad (2022)

Trots att antalet medlemmar i alumnföreningen har ökat med 56 personer sedan förra året, noterar vi inga stora trendskiften i statistiken, vare sig det gäller den geografiska spridningen på alumnerna eller på tio-i-topplistan över arbetsgivare. Sweco toppar listan över arbetsgivare med flest STS:are för sjätte(!) året i rad. 

Något större andel av enkätrespondenterna har gått ett traineeprogram eller motsvarande, jämfört med förra året. Se tidigare års statistiksammanställningar här.


Liksom de två senaste åren, sammanställdes statistiken för 2022 bl.a. genom en enkät, vilket möjliggjorde fritextsvar på styrelsens frågor, bl.a. ombads alumnerna att ge sina bästa tips till nuvarande studenter på STS-programmet. Här nedan syns ett urval:

Har du några frågor om statistiken så är du välkommen att höra av dig till styrelsen(at)stsalumn.se.

Kalendarium för STS Alumnförening

 

© 2015-2020 STS|Alumn. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top