Välkommen till STS Alumnförening

STS Alumnförening är en förening och ett nätverk för tidigare studenter på Civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle vid Uppsala Universitet.

Föreningen anordnar bland annat events, föreläsningar och after work för alumner från programmet. Samt fungerar som kontakt och bollplank till STS-programmet och STS-sektionen angående alumn- och arbetsmarknadsfrågor.

På hemsidan finns information om nuvarande och tidigare styrelser för föreningen, stadgar, dokument och statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad. För kommunikation med alumnerna och information om events etc. används föreningens sidor på LinkedIn och Facebook. LinkedIn-gruppen används även som medlemsregister.

Senaste statistiken över STS-alumnernas arbetsmarknad (2018/2019)

Andelen konsulter faller för tredje året i rad. Sweco behåller ledarpositionen i arbetsgivartoppen. H&M och Trafikverket gör båda entré på topplistan. Antalet STS:are på Netlight ökar kraftigt sedan föregående år, medan Svenska Kraftnät faller ur topplistan. Bland de branscher inom vilka antalet STS:are ökar allra mest, finner vi Bank & Finans, samt Media. Roller inom företagsledning (d.v.s. CEO/VD, CFO, CDO, COO etc. med olika benämningar) ökar från tidigare års sammanställningar.


Hur har vi sammanställt roller/titlar?
Topplistan över roller är baserad på uppskattningar, överslag och sammanslagningar av olika typer av titlar. T.ex:
- Konsult består av ett flertal olika typer av konsultroller, främst IT-konsulter
- Systemutvecklare består av flera olika typer av utvecklarroller
- Chef består av olika typer av chefsroller, gruppchef, enhetschef, konsultchef etc.
- Analytiker och utredare består av en sammanslagning av flera olika typer av titlar
- BI & Analytics består av flera olika roller, som t.ex. BI-konsult, BI-utvecklare, data scientist m.fl .
- Affärsutvecklare består främst av de med titeln affärsutvecklare men även vissa roller kopplade till försäljning och marknadsföring
- Företagsledare består av de som betitlar sig som någon typ av C suite executive. Till exempel VD/CEO, CDO, COO, CFO, mfl. Oavsett storlek på bolag, även de på små bolag och egenföretagare räknas in

Liksom tidigare år, baseras denna sammanställning på profiluppgifter från medlemmarna i LinkedIn-gruppen STS Alumn Uppsala universitet. Data från mars månad 2019. Statistiken kan därför inte sägas ge en komplett bild, då det är tydligt att en del gruppmedlemmar inte uppdaterar sin LinkedIn-profil regelbundet, vid exempelvis byte av roll eller arbetsgivare.Visste du t.ex. att över 284 olika organisationer har en STS-are anställd? Eller att ungefär en fjärdedel av dessa har mer än en STS:are anställd?

Har du några frågor om statistiken så är du välkommen att höra av dig till styrelsen(at)stsalumn.se.

Kalendarium för STS Alumnförening

 

© 2015-2020 STS|Alumn. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top