Välkommen till STS Alumnförening

STS Alumnförening är en förening och ett nätverk för tidigare studenter på Civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle vid Uppsala Universitet.

Föreningen anordnar bland annat events, föreläsningar och after work för alumner från programmet. Samt fungerar som kontakt och bollplank till STS-programmet och STS-sektionen angående alumn- och arbetsmarknadsfrågor.

På hemsidan finns information om nuvarande och tidigare styrelser för föreningen, stadgar, dokument och statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad. För kommunikation med alumnerna och information om events etc. används föreningens sidor på LinkedIn och Facebook. LinkedIn-gruppen används även som medlemsregister.

Senaste statistiken över STS-alumnernas arbetsmarknad (2021)


Liksom förra året, sammanställdes statistiken för 2021 bl.a. genom enkät, vilket möjliggjorde fritextsvar på styrelsens frågor, bl.a. en fråga där alumner ombads ge sina bästa tips till nuvarande studenter på STS-programmet:


Har du några frågor om statistiken så är du välkommen att höra av dig till styrelsen(at)stsalumn.se.

Kalendarium för STS Alumnförening

 

© 2015-2020 STS|Alumn. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top