Välkommen till STS Alumnförening

STS Alumnförening är en förening och ett nätverk för tidigare studenter på Civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle vid Uppsala Universitet.

Föreningen anordnar bland annat events, föreläsningar och after work för alumner från programmet. Samt fungerar som kontakt och bollplank till STS-programmet och STS-sektionen angående alumn- och arbetsmarknadsfrågor.

På hemsidan finns information om nuvarande och tidigare styrelser för föreningen, stadgar, dokument och statistik över STS-alumnernas arbetsmarknad. För kommunikation med alumnerna och information om events etc. används föreningens sidor på LinkedIn och Facebook. LinkedIn-gruppen används även som medlemsregister.


Senaste statistiken över STS-alumnernas arbetsmarknad


Andelen konsulter faller för andra året i rad. IT är fortsatt den största branschen. SWECO går upp i ensam ledning som största arbetsgivare, medan IBM faller för andra året i rad. Accigo fortsätter sin jakt mot toppen och är för första året på en pallplats. Spotify gör debut på topp 10 och utgör tillsammans med Vattenfall, Scania och Svenska Kraftnät de företag som inte är konsultbolag på topp 10.

Konsult är fortsatt den vanligaste rollen, tätt följt av projektledare och managementkonsult. Företagsledare (CEO/VD, CFO, COO etc. av olika slag, främst på mindre bolag) är för första gången en av de 10 vanligaste rollerna. Andelen i chefsroll ökar och ungefär en tredjedel byter jobb om året.


Visste du t.ex. att över 250 olika organisationer har en STS-are anställd? Eller att ungefär en fjärdedel av dessa har mer än en STS:are anställd?

Har du några frågor om statistiken så är du välkommen att höra av dig till styrelsen(at)stsalumn.se.

 

© 2015 STS|Alumn. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top