Definition, syfte, vision

Definition av STS Alumn
Denna definition är specificerad med syfte att tillgång till STS Alumnförening skall vara i viss mån exklusivt. Samt att upprättahålla en miniminivå rörande förståelse för STS-programmet.
 • Person som gått minst två terminer på STS-programmet
 • Skall vilja representera STS-prgrammet till den grad att han/hon skriver in utbildningen som en del av sitt CV
  • Bägge dessa punkter kontrolleras genom LinkedIn


Syfte med STS Alumnförening
Detta kan beskrivas som föreningens mission eller existensberättigande. Vad är nyttan?
 • Nätverka
  • Inspiration
  • Kamratskap
  • Kompetensutbyte
  • Rekrytering
 • Stärka STS varumärke
  • Tidigare studenter skall minnas vad de pluggat, hålla top of mind
  • Bidra till STS-programmets fortsatta utveckling och attraktionskraft
   • Genom samarbete bidra till historiken och skapa STS-känsla tidigt
   • Ha ambition att stötta programledning och sektion i kurs- och programutveckling


Vision 2020
Målbild för föreningen. Balans bör uppnås mellan att ha ambitiöst mål (som motiverar engagemang) och modest mål (rimligt att uppnå).
 • STS Alumnförening är ett starkt och värdeskapande socialt nätverk
 • STS Alumnförening anses som förebild för andra alumnföreningar


Några indikationer på att målet är uppnått 2020
 • Det är självklart för STS-studenter att bli medlemmar i föreningen
  • Kan mätas i % medlemmar efter 2 år
 • Det är naturligt för medlemmar att vända sig till alumngruppen som primär källa för att nå andra alumner, i grupp eller ensam
  • Hur mätas genom enkäter
 • Alumngruppens verksamhet anses täcka en stor del av medlemmarnas intressen
  • Kan mätas i % eller # deltagande vid arrangemangFramgångsfaktorer
 • Kvalitet framför kvantitet
 • Ha ett långsiktigt fokus
 • Främja nostalgi och historiebyggande
Tagline eller slogan
“Fokusera på nyttan för medlemmarna så kommer allt annat falla på plats.”

Kalendarium för STS Alumnförening

 

© 2015-2020 STS|Alumn. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top